Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EEE1 22 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
EEE1
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07