Thứ hai, 11/12/2023
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
VEE1 20.5 A00, A01, A10, D01

Mã ngành
VEE1
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A10, D01