Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
VEE1 22 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
VEE1
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07