Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
VEE1 21 A00, A01, C01, D07

Học bạ

Mã ngành
VEE1
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07
Ghi chú
Học bạ