Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Phenikaa

Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo CNTT Việt - Nhật)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ICT-VJ 23 A00, A01, D07

Mã ngành
ICT-VJ
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D07