Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Phenikaa

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ICT1 19.05 A00, A01, D07, D23

Mã ngành
ICT1
Điểm chuẩn
19.05
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D23