Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Phenikaa

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
FLE1 18.25 D01, D09, D14, D15

Mã ngành
FLE1
Điểm chuẩn
18.25
Tổ hợp môn
D01, D09, D14, D15