Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Phenikaa

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
FLE1 21 D01, D14, D15, D66

Học bạ

Mã ngành
FLE1
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D66
Ghi chú
Học bạ