Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Phenikaa

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
FLE1 21 D01, D09, D14, D15

Mã ngành
FLE1
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
D01, D09, D14, D15