Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Phenikaa

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
FLE1 23 D01, D14, D15, D66

Mã ngành
FLE1
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D66