Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Phenikaa

Tài chính - ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
FBE3 23 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
FBE3
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07