Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Phenikaa

Tài chính - ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
FBE3 23.75 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
FBE3
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07