Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Phenikaa

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
FBE2 23.5 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
FBE2
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07