Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Phenikaa

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
FBE2 18.05 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
FBE2
Điểm chuẩn
18.05
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07