Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Phenikaa

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
NUR1 19 A00, A01, B00, B08

Mã ngành
NUR1
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, B08