Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Phenikaa

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
PHA1 23 A00, A02, B00, D07

Mã ngành
PHA1
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D07