Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Mở TP HCM

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380201 24.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7380201
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07