Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Hoa Sen

Quản trị sự kiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340412 16 A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7340412
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D03, D09