Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Hoa Sen

Quản trị sự kiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340412 15 A00, A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7340412
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D09