Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Hoa Sen

Hoa Kỳ học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310640 17 D01, D09, D14, D15

Mã ngành
7310640
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
D01, D09, D14, D15