Thứ bảy, 26/11/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
N7310630 25 A00, C00, C01, D01

A01,D01: Anh nhân 2; C00,C01: Văn nhân 2

Mã ngành
N7310630
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, C00, C01, D01
Ghi chú
A01,D01: Anh nhân 2; C00,C01: Văn nhân 2