Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
N7310630 25 A01, C00, C01, D01

Mã ngành
N7310630
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A01, C00, C01, D01