Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
FA7310630Q 25 A00, A01, C01, D01

A00,A01: Toán nhân 2; C00,D01: Văn nhân 2

Mã ngành
FA7310630Q
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
A00,A01: Toán nhân 2; C00,D01: Văn nhân 2