Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
FA7310630Q 24 A01, D01

Mã ngành
FA7310630Q
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A01, D01