Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Công nghệ cơ điện công trình

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210_2 20 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580210_2
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07