Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Công nghệ cơ điện công trình

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210_2 21.45 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580210_2
Điểm chuẩn
21.45
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07