Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Công nghệ cơ điện công trình

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210_2 22.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580210_2
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07