Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Hà Nội

Nghiên cứu phát triển

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310111 33.85 D01

Mã ngành
7310111
Điểm chuẩn
33.85
Tổ hợp môn
D01