Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Hà Nội

Nghiên cứu phát triển

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310111 32.55 D01

Mã ngành
7310111
Điểm chuẩn
32.55
Tổ hợp môn
D01