Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Hà Nội

Mã trường: NHF Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 2.635

  1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội
  3. Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021
  4. Xét tuyển bằng học bạ và trình độ tiếng Anh cho các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài

Điểm chuẩn