Thứ tư, 7/6/2023

Đại học Hà Nội

Mã trường: NHF Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 3.080

  1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Xét tuyển kết hợp theo quy định của trường.
  3. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn