Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Báo chí (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
732010l_CLC 26.8 C00

Mã ngành
732010l_CLC
Điểm chuẩn
26.8
Tổ hợp môn
C00