Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Y Dược Cần Thơ

Y khoa phục vụ ngành hiếm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101H 25 B00

Mã ngành
7720101H
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
B00