Thứ năm, 25/7/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN25 15 A00, C00, C20, D01

Mã ngành
HVN25
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, C00, C20, D01