Thứ sáu, 12/7/2024

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã trường: HVN Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2023

Tổng chỉ tiêu: 3.000

  1. Nhập từng phương thức
  2. Hết một cái bấm enter xuống dòng
  3. Hệ thống sẽ tự động hiển thị số 1, 2, 3 khi lên trang ạ

Điểm chuẩn