Thứ ba, 28/9/2021
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN24 15 A00, B00, D01, D07

Mã ngành
HVN24
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07