Thứ bảy, 25/6/2022
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN23 15.5 A00, B00, D01, D07

Mã ngành
HVN23
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07