Thứ sáu, 8/12/2023
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN23 17 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
HVN23
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01