Chủ nhật, 16/6/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Sư phạm Công nghệ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN22 19 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
HVN22
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01