Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Logistic & quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN21 21 A00, A09, C20, D01

Mã ngành
HVN21
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A09, C20, D01