Thứ hai, 27/6/2022
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Logistic & quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN21 23 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
HVN21
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01