Chủ nhật, 19/5/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nông nghiệp công nghệ cao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN18 19 A00

Mã ngành
HVN18
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00