Thứ ba, 28/9/2021
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Nông nghiệp công nghệ cao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN18 18 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
HVN18
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01