Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Nông nghiệp công nghệ cao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN18 16 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
HVN18
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01