Thứ bảy, 1/4/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN17 18 D01, D07, D14, D15

Mã ngành
HVN17
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
D01, D07, D14, D15