Chủ nhật, 21/4/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN17 20 D01

Mã ngành
HVN17
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
D01