Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN17 15 D01, D07, D14, D15

Mã ngành
HVN17
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01, D07, D14, D15