Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Công nghệ hóa học và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN16 20 A00, B00, D01, D07

Mã ngành
HVN16
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07