Thứ sáu, 19/7/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Công nghệ hóa học và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN16 16.5 A00

Mã ngành
HVN16
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00