Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Công nghệ hóa học và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN16 17 A00, B00, D01, D07

Mã ngành
HVN16
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07