Thứ bảy, 13/7/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN15 17 A00

Mã ngành
HVN15
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00