Thứ bảy, 10/6/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Khoa học môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN15 18 A00, B00, D01, D07

Mã ngành
HVN15
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07