Thứ tư, 22/9/2021
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN14 20 A00, C00, C20, D01

Mã ngành
HVN14
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, C00, C20, D01