Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN14 22 A00

Mã ngành
HVN14
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00