Thứ hai, 20/3/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN14 18 A00, C00, C20, D01

Mã ngành
HVN14
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, C00, C20, D01