Thứ sáu, 31/3/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN13 17 A00, B00, D01, D10

Mã ngành
HVN13
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D10