Thứ ba, 18/6/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN13 21.5 A09

Mã ngành
HVN13
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A09