Thứ tư, 22/3/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Kinh tế và quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN12 16 A00, C04, D01, D10

Mã ngành
HVN12
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C04, D01, D10