Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kinh tế và quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN12 17 A09

Mã ngành
HVN12
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A09