Thứ năm, 30/3/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Khoa học đất - dinh dưỡng cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN11 23 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
HVN11
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07