Thứ hai, 27/6/2022
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Khoa học đất - dinh dưỡng cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN11 20 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
HVN11
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07