Thứ bảy, 13/7/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Khoa học đất - dinh dưỡng cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN11 18 A00

Mã ngành
HVN11
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00