Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Kế toán – Tài chính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN10 16 A00, A09, C20, D01

Mã ngành
HVN10
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A09, C20, D01