Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kế toán – Tài chính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN10 19 A00

Mã ngành
HVN10
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00