Thứ tư, 22/3/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN09 16 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
HVN09
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07