Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN09 18 A00

Mã ngành
HVN09
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00