Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN09 17.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
HVN09
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01