Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Công nghệ thông tin và truyền thông số

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN08 22.5 A00

Mã ngành
HVN08
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00