Thứ hai, 27/6/2022
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Công nghệ thông tin và truyền thông số

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN08 16.5 A00, A01, A09, D01

Mã ngành
HVN08
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A09, D01