Chủ nhật, 26/3/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Công nghệ thông tin và truyền thông số

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN08 17 A00, A01, A09, D01

Mã ngành
HVN08
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, A09, D01