Thứ năm, 23/5/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN07 24.5 A00

Mã ngành
HVN07
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00