Thứ ba, 28/9/2021
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN07 18 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
HVN07
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01