Thứ tư, 22/9/2021
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN06 15 A00, A09, B00, C20

Mã ngành
HVN06
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A09, B00, C20