Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN06 23 A00

Mã ngành
HVN06
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00