Thứ tư, 24/7/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN05 22 A00

Mã ngành
HVN05
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00