Thứ tư, 30/11/2022
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN05 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
HVN05
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01