Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN04 24 A00

Mã ngành
HVN04
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00