Thứ tư, 22/3/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN04 16 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
HVN04
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01