Chủ nhật, 26/3/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Chăn nuôi thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN03 16 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
HVN03
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01