Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chăn nuôi thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN03 17 A00

Mã ngành
HVN03
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00