Thứ hai, 27/6/2022
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Chăn nuôi thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN03 18 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
HVN03
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01