Thứ năm, 25/7/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN02 17 A00

Mã ngành
HVN02
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00