Thứ hai, 27/3/2023
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN02 15 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
HVN02
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01