Thứ hai, 22/4/2024
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chương trình quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN01 19 A00

Mã ngành
HVN01
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00