Thứ hai, 27/6/2022
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Chương trình quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HVN01 17 A00, D01

Mã ngành
HVN01
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, D01