Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Hàng hải Việt Nam

Khai thác máy tàu biển (Chọn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840106S102 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7840106S102
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01