Thứ tư, 26/1/2022

Đại học Hàng hải Việt Nam

Mã trường: HHA Hải Phòng

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 3.685

  1. Tuyển thằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Xét tuyển kết hợp
  3. Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
  4. Xét học bạ

Điểm chuẩn