Thứ sáu, 24/3/2023

Đại học Hàng hải Việt Nam

Mã trường: HHA Hải Phòng

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 3.600

  1. Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
  2. Xét học bạ
  3. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo
  4. Xét tuyển theo đề án riêng

Điểm chuẩn