Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Hàng hải Việt Nam

Điều khiển tàu biển (Chọn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840106S101 14 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7840106S101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01