Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Hàng hải Việt Nam

Điều khiển tàu biển (Chọn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840106S101 20 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7840106S101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01