Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Tài Chính Marketing

Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201D 24.5 D01, D72, D78, D96

Mã ngành
7810201D
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
D01, D72, D78, D96