Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Tài chính Marketing

Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201D 22 D01, D72, D78, D96

Mã ngành
7810201D
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
D01, D72, D78, D96