Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Tài chính Marketing

Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201D 23.4 D01, D72, D78, D96

Mã ngành
7810201D
Điểm chuẩn
23.4
Tổ hợp môn
D01, D72, D78, D96