Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Sư phạm Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103D 23.95 D01

TTNV <=9

Mã ngành
7810103D
Điểm chuẩn
23.95
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
TTNV <=9