Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Sư phạm Hà Nội

Mã trường: SPH Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 7.094

  1. Xét học bạ THPT
  2. Xét tuyển kết hợp
  3. Sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT 2021
  4. Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 với thi năng khiếu

Điểm chuẩn