Thứ bảy, 4/2/2023

Đại học Sư phạm Hà Nội

Mã trường: SPH Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 7.000

  1. 1. Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT
  2. 2. Xét tuyển thẳng
  3. 3. Xét học bạ THPT
  4. 4. Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ với kết quả thi năng khiếu
  5. 5. Dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc Đại học Sư phạm TP HCM tổ chức

Điểm chuẩn