Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Tài chính Marketing

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103D 23.7 D01, D72, D78, D96

Mã ngành
7810103D
Điểm chuẩn
23.7
Tổ hợp môn
D01, D72, D78, D96