Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Tài chính Marketing

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103D 22 D01, D72, D78, D96

Mã ngành
7810103D
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
D01, D72, D78, D96